Przeglądy wentylacyjne, systemów detekcji tlenku węgla, LPG i inne

Usługi dla Wspólnot Mieszkaniowych – obsługa techniczna nieruchomości

dla zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także właścicieli firm, oferujemy profesjonalny techniczny serwis budynków.

Zakres obsługi serwisowej nieruchomości:

  • przeglądy instalacji detekcji tlenku węgla i LPG w garażach podziemnych
  • przeglądy – roczne i okresowe – instalacji wentylacyjnych mechanicznych: nawiewnych i wywiewnych
  • obsługa serwisowa instalacji elektrycznych
  • wykonawstwo, modernizacja i konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • usługi serwisowe – usuwanie awarii w ww. systemach
  • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • ocena stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
  • badania eksploatacyjne i techniczne urządzeń elektrycznych, elektronicznych i elektroenergetycznych
  • usługi eksperckie m.in. diagnostyka błędów projektowych i wykonawczych, ekspertyz i opinii

Obsługa serwisowa nieruchomości obejmuje również audyty sprawności instalacji obiektowych, kosztorysowanie napraw itp.

Jeśli poszukujecie Państwo wykonawcy wymienionych usług, prosimy o kontakt.

Wózek sklepowy
Przewiń do góry